ID 原文 译文
60551 ส่วนผู้โดยสารที่ต้องรอคิวเพื่อขึ้นรถบัสนั่งไปยังเครื่องบินที่จอดรอ ขณะนี้ได้กำชับให้ทุกสายการบินจัดระยะห่างระหว่างที่นั่งบนรถอย่างเคร่งครัด 对于排队等候乘坐巴士前往飞机停靠点的乘客,民航局建议所有航空公司严格分隔汽车座椅之间的距离。
60553 สมาชิกอาร์เซ็ป 15 ประเทศ เตรียมทำข้อเสนอให้อินเดียพิจารณา หวังให้ใจอ่อนยอมกลับเข้าสู่การเจรจาอีกครั้ง และร่วมลงนามความตกลงสิ้นปีนี้ RCEP的15个成员国准备了供印度参考的提案,希望能让印度再次回到谈判桌前,并计划于今年年底共同签署协议。
60554 ส่วนขัดเกลาถ้อยคำทางกฎหมาย คืบหน้ามาก เร่งทำให้เสร็จในเดือนก.ค.นี้ เพื่อให้สิ้นปี 63ลงนามได้ 为了能在2563年(2020年)底顺利签署协议,相关细则的协商也已取得很大进展,计划将赶在7月份完成。
60555 นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทย ในคณะกรรมการเจรจาจัดทำความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (อาร์เซ็ป) ระหว่างอาเซียน และ 6 ประเทศคู่เจรจา คือ จีน อินเดีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ เปิดเผยว่า ผู้แทนจากประเทศ สมาชิก15ประเทศ ยกเว้นอินเดีย ได้ประชุมระดับคณะกรรมการ ครั้งที่29ผ่านระบบการประชุมทางไกล เมื่อวันที่ 20-29 เม.ย.63 ที่ผ่านมาโดยได้หารือถึงการขัดเกลาถ้อยคำทางกฎหมายของความตกลง 商务部总督Phongphon Phiphat先生作为泰国代表团团长出席的建立东盟成员国与其他6个国家(对话伙伴国有中国,印度,日本,韩国,澳大利亚和新西兰)之间的区域经济合作协定(RCEP)谈判委员会第29次会议通过电话会议于2020年4月20-29日举行,除印度以外的15个会员国家均参与会议。
60556 เพื่อเตรียมไปสู่การลงนามร่วมกันตามเป้าหมายภายในสิ้นปีนี้ รวมถึงหารือประเด็นคงค้างต่างๆ และการหาแนวทางให้อินเดียกลับมาเจรจาต่อ หลังจากไม่เข้าร่วมการประกาศความสำเร็จของการเจรจาเมื่อเดือนพ.ย.62 ที่กรุงเทพฯ 自从2019年11月(印度)在曼谷公布不参加谈判的公告,一直以来,为了在今年年底前完成签署目标,会议都在尝试通过讨论完善协议法律条款,包括讨论各种悬而未决的问题,寻找印度返回谈判桌的方式。
60557 สมาชิก15ประเทศได้หารือประเด็นคงค้างของอินเดีย และจะร่วมกันจัดทำเอกสารข้อเสนอที่จะยื่นให้อินเดียพิจารณากลับเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของอาร์เซ็ป ตามที่ผู้นำและรัฐมนตรีอาร์เซ็ปได้ตกลงกันในการประชุมสุดยอดผู้นำอาร์เซ็ป ที่กรุงเทพฯ 根据各国领导人和RCEP部长在去年曼谷举行的RECP领导人峰会上达成的协议,15个成员国家讨论了关于印度悬而未决的问题并提交供RCEP审议关于印度返回谈判桌的提案。
60558 เมื่อปีที่แล้ว ที่จะร่วมกันหาทางออกต่อข้อเสนอของอินเดีย และสมาชิกทั้ง15ประเทศยังคงยืนยันที่จะให้อินเดียกลับเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของอาร์เซ็ป 在过去的一年,他们一起寻找印度提案的解决方案,所有这15成员国家都坚持想要印度继续成为RCEP的一员。
60559 โดยมุ่งหวังให้อาร์เซ็ปเป็นเวทีแห่งการสร้างสภาพแวดล้อมทางการค้าและการลงทุนที่มั่นคงในภูมิภาค ที่เอื้ออำนวยต่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจ ซึ่งกำลังได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 目前受到Covid-19爆发的影响,成员国希望以RCEP为平台,在该地区创造稳定的贸易和投资环境,促进经济复苏
60560 สำหรับเอกสารข้อเสนอที่สมาชิก 15 ประเทศจะยื่นให้อินเดียนั้น จะระบุถึงการหาทางออกในประเด็น อ่อนไหวของอินเดียในเรื่องการลดภาษีสินค้านำเข้าจากสมาชิกซึ่งอินเดียมีความกังวลในปัญหาการขาด ดุลการค้ากับสมาชิกหลายประเทศ และข้อเสนอกระบวนการหารือตามกรอบเวลาเพื่อให้ทันต่อการลงนามความตกลงในปลายปีนี้ โดยจะต้องหารือร่วมกับอินเดียในรายละเอียดต่อไป 在15个成员国家向印度提交的提案文件中将寻找问题的解决方案,印度对因缺席而产生的成员国削减进口关税而担忧,为了跟上今年年底协议的签署,关于与很多国家的贸易差额和提出的基于时间讨论过程的建议都必须与印度做进一步讨论。
60561 นอกจากนี้ การประชุมครั้งนี้ ยังประสบความสำเร็จในอีกหลายเรื่อง 此外,这次会议还在很多方面取得了成功。