ID 原文 译文
60667 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วของเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ โควิด-19 (COVID-19) ในขณะนี้ได้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงในระดับโลก รวมถึงประเทศไทยส่งผลกระทบต่อการจ้างงานแล้วจำนวนมาก ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในประเทศไทยทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมคนไทยที่เปลี่ยนไป รวมไปถึงกลุ่มธุรกิจต่าง 新型冠状病毒或COVID-19的迅速传播在全球范围产生了严重影响,包括泰国就业也受到极大影响,不仅改变了人们的生活方式2,也改变了各种商业活动方式。
60668 ดร.ธนิต  โสรัตน์  รองประธานสภานายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย  เปิดเผยว่า ผลกระทบที่มีต่อตลาดแรงงานประกอบด้วยภาคท่องเที่ยวมี "แรงงาน" รวมกันมากกว่า 2.91 ล้านคน ทั้งการ “ล็อกดาวน์” พื้นที่ด้วยการปิดสถานประกอบการเกือบทั้งหมดยกเว้นค้าปลีกรายย่อยกระทบต่อตลาดแรงงานทั้งระบบ 泰国企业家兼工业联合会副主席Thanit Sorat博士透露,此次疫情对劳动力市场的影响包括拥有超过291万“劳动力”的旅游业。当局通过关闭除零售业以外的所有场所来进行区域“封锁”,从而影响到整个劳动力市场。
60669 เช่น ค้าส่ง-ค้าปลีก ซึ่งมีแรงงานประมาณ 6.29 ล้านคน ภาคก่อสร้าง 2.29 ล้านคน ภาคบริการ 0.96 หมื่นคน 例如,批发零售大约有629万工人,建筑业229万人,服务业0.96万人。
60670 ขณะที่ภาคอุตสาหกรรมแรงงานประมาณ 6.0 ล้านคน ส่วนใหญ่อยู่ในสภาวะที่อ่อนแอทั้งจากความต้องการของผู้บริโภคในประเทศที่ลดลง และการชะลอตัวการส่งออกถึงแม้ในไตรมาสแรกปี 2563 จะยังขยายตัวได้ร้อยละ 0.91 แต่หากหักการส่งออกทองคำแท่งกลายเป็นติดลบร้อยละ 3.1 工业部门大约有600万人,由于消费需求下降,并且出口放缓,其中大部分人都处于比较疲软的状态。虽然在2020年第一季度经济增长0.91%,但如果黄金出口减少,经济增长将变成负3.1%。
60671 คาดว่าทั้งปีการส่งออกของไทยอาจขยายตัวติดลบร้อยละ 8.27 อุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบเป็นอันดับต้นๆ เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์อาจหดตัวมากกว่าร้อยละ 30 ค่ายรถยนต์ต่างๆ 预计泰国全年出口可能呈现8.27%的负增长,工业将成为受疫情影响最严重的行业(例如汽车行业)可能下降30%以上。
60672 ปิดตัวชั่วคราวตั้งแต่เดือนเมษายนและจนขณะนี้ส่วนใหญ่ยังไม่เปิดหรือที่กลับมาเปิดก็จะมีการปรับลดเหลือ 1 กะหรือสลับกันหยุด 汽车销售商自今年4月起暂时关闭,直到现在大部分都没有开业。重新开业的都只营业1次或者交替停止营业。
60673 นอกจากนี้  อุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงจากดีมานด์ในประเทศที่ลดลง และการส่งออกที่หดตัว เช่น อุตสาหกรรมยางพารา, ข้าวแปรรูปเพื่อการส่งออก, อุตสาหกรรม สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม, อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป, เครื่องใช้ไฟฟ้า, เครื่องสำอางค์, ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง, ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับไม้ ฯลฯ 此外,国内存在需求减少风险及出口缩减的行业有:橡胶工业、出口大米、纺织服装工业、罐头和海鲜加工、电器、化妆品、木薯制品、木材相关产品等等。
60674 ปรากฏการณ์ผลกระทบที่ตามมาคือการตกงานครั้งใหญ่ของประเทศโดยภาพรวมกำลังแรงงานของชาติ เดือนมีนาคม 2563 มีจำนวน 38.21 ล้านคน เป็นผู้ว่างงาน 3.92 แสนคน และแรงงานรอฤดูกาล 4.90 แสนคน วิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดจากสงครามการค้าโลก และการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 由此导致的后果是国内大量人员失业。截至2020年3月,全国劳动力为3821万人,其中失业人数为39.2万人,待就业人数为49万人,这是贸易战和covid-19病毒共同作用下的经济危机。
60675 ดร.ธนิต ได้สำรวจข้อมูลจากหน่วยงานรัฐ และในกลุ่มของสภานายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย พบว่า ก่อนการคลาย "ล็อกดาวน์" เฟส 1 (ถึง 30 เมษายน 2563) คาดว่า มีจำนวนผู้ที่ว่างงานรวมกันประมาณ 9,523,411คน Thanit博士在调查政府机构数据以及雇主团体、泰国企业家、工商业的情况后发现,在“封锁”的第一阶段(直到2020年4月30日)之前,约有9,523,411失业者。
60677 จำนวนกว่า 9.5 ล้านคน คิดเป็นสัดส่วนการว่างงานประมาณ 24% ของแรงงาน แต่การประเมินว่า ในเฟส 1 ของมาตรการผ่อนคลายล็อกดาวน์ อาจทำให้การจ้างงานกลับคืนมาประมาณ 1 ล้านตำแหน่ง และในเฟส 2 และเฟส 3 ซึ่งกำลังอยู่ระหว่างการ พิจารณามีการเปิดศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้าและร้านค้าธุรกิจจะทำให้การจ้างงานกลับคืนมาได้อย่างน้อยครึ่งหนึ่ง 950万人约占失业人数的24%,但估计放宽封锁的第一阶段可能有容纳一百万个人的职位。目前正在考虑放宽封锁的第二阶段和第三阶段将逐步开放购物中心、百货商店和商店,这又将至少带来一半的就业机会。