ID 原文 译文
64383 สำหรับโครงการประเภทนี้ในไทยเพิ่งเริ่มต้นขึ้นได้ไม่นาน โดยมี สุภกฤษ กุลชาติวิจิตร หนึ่งในผู้ก่อตั้ง “ตู้ปันสุข” ได้บอกเล่าถึงที่มาของกิจกรรมนี้ไว้ว่า 这样的共享活动在泰国兴起的时间还不长。“爱心分享柜”的创始人之一Supakrit Kunchachatvichit讲述了这项活动的起源。
64384 เนื่องจากตอนนี้เมืองไทยเจอกับสถานการณ์วิกฤติโควิด-19 ทำให้มีผู้เดือดร้อนมากมาย จึงอยากเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือสังคมด้วยการ “ให้” 这段时间,泰国受新冠肺炎疫情爆发的影响,许多泰国人都陷入了水深火热之中,因此希望通过 “捐赠”成为帮助社会的一部分。
64385 ซึ่งเจ้าตัวได้แรงบันดาลใจมากจากโครงการ Free Pantry ของต่างประเทศ จึงอยากลองนำไอเดียนี้มาลองทำในประเทศไทย 本人从国外的免费食物储藏柜项目中获得启发,因此想在泰国尝试一下这个想法。
64386 เพื่อให้เกิดการแบ่งปัน ซึ่งน่าจะสามารถช่วยบรรเทาทุกข์ให้พี่น้องคนไทยที่เดือดร้อนได้บ้าง 旨在通过创造共享以减轻一些泰国同胞的痛苦。
64387 รวมเคส “ตู้ปันสุข” ที่เริ่มไม่ใช่ความสุข “爱心分享柜”下非爱心事件合集
64388 ไอเดียเริ่มต้นของ “ตู้ปันสุข” ถือเป็นเรื่องดีๆ ท่ามกลางวิกฤติ โควิด-19 แต่ก็ยังไม่วายมีบางคนไม่เข้าใจเจตนารมณ์ที่แท้จริงของกิจกรรมแบ่งปันนี้ 疫情期间“爱心分享柜”的出发点是好的,但是仍有人不理解这个活动的真谛。
64389 เมื่อความมีน้ำใจของผู้ให้ดันตกไปสู่มือผู้รับที่ “ไม่รู้จักพอ” จึงเกิดกรณี #ทัวร์ลง และ #กวาดเรียบ ขึ้นมาให้เห็นที่ “ตู้ปันสุข” หลายๆ แห่งทั่วไทย เช่นกรณีดังต่อไปนี้ 当奉献者的善良落到“不知足”的接受者手中,产生了 #来回参观 #一扫而空 的情况在泰国“爱心分享柜”旁随处可见。比如以下情况::
64390 1. ยืนเกาะรั้ว ตะโกนด่าเจ้าของ “ตู้ปันสุข” 1. 站到栅栏上吼“爱心分享柜”的分享者
64391 มีผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ Naruebess Santideja ได้โพสต์ข้อความและภาพที่มาจากกล้องวงจรปิด เป็นเหตุการณ์ที่คนที่มาขอรับสิ่งของจากตู้ปันสุขแล้วไม่ได้ของ จึงพยายามเกาะรั้วตะโกนด่าเข้าไปในบ้านหลังหนึ่ง 有个叫Naruebess Santideja的用户在facebook上分享了一件监控下发生的事情。有个人来要分享柜里的东西,但是没要到,他就爬过栅栏进到主人家院子里辱骂主人家。
64392 โดยเรื่องของเรื่องคือมีครอบครัวหนึ่งร่วมทำ “ตู้ปันสุข” ไว้หน้าบ้านเพื่อแจกของ ก็มีคนทยอยมาหยิบของไปเรื่อยๆ 原是这家人为了方便捐赠食物在家门前设立了分享柜,之后便一直有人来这儿拿东西。