ID 原文 译文
60430 ซึ่งมีการขยายตัวชัดเจนมาตั้งแต่ 2-3 ปีที่ผ่านมา ในกรุงเทพและปริมลฑล รวมทั้งเมืองใหญ่ต่างๆ เนื่องจากผู้บริโภคต้องการความสะดวกสบายมากขึ้น มีความก้าวหน้าด้าน เทคโนโลยี และการเดินทางที่ไม่สะดวก  ก่อนหน้านี้ มีการคาดกันว่าจะเติบโตประมาณปีละ 10 -20 % ในภาวการณ์ปกติ 不可否认的是在近来的两三年内,在曼谷及周边地区,包括各大城市,外卖点餐和网上购物业务日渐发展壮大,基于消费者对消费快捷舒适方式需求的增长,同时伴随着科技水平的进步,以及面临交通出行拥堵不便的问题,外卖点餐以及网上购物业务量在正常情况下有望实现业务量每年增长10%-20%。
60431 แต่ในช่วงโควิด-19 และการประกาศภาวะฉุกเฉินในเดือนมีนาคมและเมษายน 2563 จึงมีการเติบโตมากว่า 100 % 然而,由于受新冠肺炎疫情以及泰国政府三月和四月实行国家紧急状态,使得其业绩增长率突破了100%。
60432 สิ่งที่ตามมา คือ ขยะพลาสติก ที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นจากกิจกรมดังกล่าวด้วย ขยะจากการส่งอาหารประกอบด้วยบรรจุภัณฑ์หีบห่อและอุปกรณ์ ได้ก่อให้เกิดขยะพลาสติกไม่น้อยกว่า 5 ชิ้นต่อการสั่งอาหารแต่ละครั้งได้แก่ ถุงพลาสติก กล่องกระดาษใส่อาหาร กล่องพลาสติกใส่ อาหาร กล่องพลาสติก ซองพลาสติกแยกชนิดอาหาร ซองเครื่องปรุงรส แก้วพลาสติกใส่เครื่องดื่ม ตะเกียบไม้หรือพลาสติก ช้อนและส้อมพลาสติก พร้อมซองพลาสติกใส่ตะเกียบหรือช้อน กระดาษทิชชู เป็นต้น 点餐外卖会导致塑料垃圾不断增加,垃圾来源为食品配送的包装垃圾,每个订单的点餐外卖至少包括5件塑料垃圾,即:塑料袋,食品纸盒,食物塑料盒,塑料盒,塑料袋,调料包,饮料塑料杯,木筷或塑料筷,塑料勺子或叉子,以及装筷子或勺子的包装袋,餐巾纸等。
60433 ดร.วิจารย์ กล่าวถึงการลดและจัดการขยะพลาสติกจาก Food delivery มีทางเลือกเช่น การปรับเปลี่ยนให้ Food Delivery ลดขยะ พลาสติกและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมน่าจะเป็นความท้าทาย   หรือสั่งสินค้าแบบรับหรือไม่รับพลาสติก ความง่ายในการใช้งานแอฟฟลิเคชั่น หรือปฎิเสธบรรจุภัณฑ์พลาสติกบางประเภท Wichit博士讨论了如何减少和管理外卖食品中的塑料废物,调整食品的包装方式以减少塑料浪费并实现环境友好会是一个挑战,或订购时在订购app平台上选择接受或拒绝使用塑料包装。
60434 ส่วนทางเลือกที่ผู้ประกอบการร้านอาหาร ผู้ให้บริการ แอฟฟลิเคชั่น และผู้ผลิตสินค้าบรรจุภัณฑ์อาหาร ควรทำเพื่อ ลดปริมาณขยะพลาสติก ได้แก่ 饭店经营者,AFL供应商和食品包装制造商应共同采取减少塑料浪费的措施,如:
60435 1.งดการใช้และการให้พลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง (Single-use plastics)เช่น ช้อนส้อม หลอดกาแฟ เป็นต้น 1.取消使用塑料制品,像一次性塑料用具(single-use plastics)叉勺,咖啡吸管。
60436 2.เลือกใช้บรรจุภัณฑ์แบบย่อยสลายได้ เช่น ผลิตภัณฑ์จากชานอ้อย จากกระดาษ เป็นต้น 2.使用可降解的餐具,像由甘蔗,纸制成的餐具。
60437 3.เลือกใช้บรรจุภัณฑ์อาหารแบบใช้ซ้ำ โดยจัดให้มีระบบค่ามัดจำบรรจุภัณฑ์ สำหรับลูกค้าเฉพาะกลุ่ม (niche market) 3. 通过为利基市场客户提供包装存放系统,选择可重复使用的食品包装。
60438 4.ออกแบบบรรจุภัณฑ์อาหารให้เหมาะกับอาหารแต่ละประเภท เพื่อลดจำนวนขยะที่เกิดขึ้น เช่น มีช่องแยกชนิดอาหาร 4.设计符合食品特征的包装餐具,减少垃圾量,像使用一体的分隔餐盒。
60439 5.เพิ่มทางเลือกในการสั่งอาหารผ่านแอฟฟลิเคชั่น โดยระบุรับหรือไม่รับช้อนพลาสติกหรืออื่นๆ ที่ไม่ต้องการ 5.在使用app订购食品时,增设提供或不提供塑料勺或没必要的餐具选项的功能。