ID 原文 译文
60511 ขนาดตั้งแต่ 700 แต่ไม่ถึง 800 แรงม้า จ่าย 6,600 บาท, ตั้งแต่ 800 แต่ไม่ถึง 900 แรงม้า จ่าย7,800 บาท, ตั้งแต่ 800 แต่ไม่ถึง 900 แรงม้า จ่าย 9,000 บาท, ตั้งแต่ 900 แต่ไม่ถึง 1,000 แรงม้า จ่าย10,500 บาท, ตั้งแต่ 1,000 แต่ไม่ถึง 2,000 แรงม้า จ่าย 12,000 บาท, ตั้งแต่ 2,000 แต่ไม่ถึง 3,000 แรงม้า จ่าย 13,500 บาท, ตั้งแต่3,000 แต่ไม่ถึง 4,000 แรงม้า จ่าย 15,000 บาท, ตั้งแต่ 4,000 แต่ไม่ถึง 5,000 แรงม้า จ่าย 16,500 บาท และตั้งแต่ 5,000 แต่ไม่ถึง 6,000 แรงม้าจ่าย 18,000 บาท เป็นต้น 设备总功率700-800马力之间的工厂,需缴纳6600泰铢;设备总功率800-900马力之间的工厂,需缴纳9000泰铢;设备总功率900-1000马力之间的工厂,需缴纳10,500泰铢;设备总功率1000-2000马力之间的工厂,需缴纳12,000泰铢;设备总功率2000-3000马力之间的工厂,需缴纳13,500泰铢;设备总功率3000-4000马力之间的工厂,需缴纳15,000泰铢;设备总功率4000-5000马力之间的工厂,需缴纳16,500泰铢;设备总功率5000-6000马力之间的工厂,需缴纳18,000泰铢,以此类推。
60512 โควิด-19 ดันราคาสินค้าเกษตรพุ่ง 新冠病毒推动农产品价格走高
60513 กรุงเทพฯ 29 เม.ย. –  ศูนย์วิจัยฯ ธ.ก.ส.คาดราคาสินค้าเกษตรเดือนพฤษภาคม 2563 ส่วนมากราคาปรับตัวสูงขึ้นจากการระบาดของโควิด-19 ยกเว้นยางพารา 曼谷时间4月29日BAAC研究中心预测新冠病毒的传播,将导致在2020年5月除橡胶以外的大部分农产品的价格上调。
60514 นายสมเกียรติ กิมาวหา รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรม ธ.ก.ส. คาดการณ์ราคาสินค้าเกษตรเดือนพฤษภาคม 2563 โดยส่วนมากมีแนวโน้มราคาปรับตัวสูงขึ้น 农业银行和农业合作社(BAAC)副经理Somkiat Kimmawaha先生公开称BAAC创新研发中心预测2020年5月大部分农产品的价格将会有上调趋势。
60515 ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 15% ราคาอยู่ที่ 9,525-10,412 บาท/ตัน เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนร้อยละ 1.10-10.52 其中,富含15%水分的稻米售价为9,525-10,412泰铢/吨,价格比上月增加了1.10-10.52%。
60516 เนื่องจากการระบาดของโควิด-19 ทำให้ผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ของโลก อาทิ ประเทศอินเดียและเวียดนามมีมาตรการล็อกดาวน์และชะลอการส่งออกข้าว ประกอบกับประเทศฟิลิปปินส์ซึ่งเป็นผู้นำเข้าข้าวอันดับ 1 ของโลกอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อนำเข้าข้าว จึงเป็นโอกาสของประเทศไทยในการส่งออกข้าว 由于新冠病毒的传播,导致世界上的大米出口国,如印度和越南采取了限制和减缓大米出口的措施,加上世界第一大米进口国菲律宾批准了大米进口的额外预算,这为泰国出口大米创造了机会。
60517 ข้าวเปลือกหอมมะลิ ราคาอยู่ที่ 14,496-14,579 บาท/ตัน เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนร้อยละ 0.88-1.46 茉莉香米售价为14,496-14,579泰铢/吨,较上月增加了0.88-1.46%。
60518 เนื่องจากมีคำสั่งซื้อข้าวจากประเทศฮ่องกง เป็นผลจากความกังวลจากนโยบายปิดประเทศของเวียดนาม ส่งผลให้ประชาชนชาวฮ่องกงมีการกักตุนข้าวหอมมะลิเพิ่มขึ้น 由于香港的大米订单是越南出台闭国政策引起担忧的结果,导致香港人民对茉莉香米的囤积有所增加。
60519 ข้าวเปลือกเหนียวเมล็ดยาว ราคาอยู่ที่ 15,774 -15,912 บาท/ตัน เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน ร้อยละ 1.85-2.73 长粒糯米售价为15774-15912铢/吨,较上月增加了1.85-2.73%。
60520 เนื่องจากปัญหาภัยแล้ง ทำให้ผลผลิตข้าวเหนียวนาปรังออกสู่ตลาดลดลง และประเทศเวียดนามจำกัดโควตาในการส่งออกข้าวเหนียว เพื่อสำรองไว้ใช้ในประเทศ 由于干旱问题,使得糯米面向市场的产量减少,且为了越南国内的储备量,越南限制了对糯米出口的配额。