ID 原文 译文
64320 การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วนั้นส่งผลให้เกิดการขยายตัวของเมืองอย่างรวดเร็ว ความต้องการที่อยู่อาศัยทำให้บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เติบโตอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนในทุกด้าน คนที่ทำห้างร้านให้เช่า คนทำบ้านขาย และแม้แต่คนทำนิคมอุตสาหกรรมต่างก็เข้าไปอยู่ในรายชื่อของคนรวยที่สุดในประเทศ 经济的快速增长导致城市的快速扩张,住房需求的增加使房地产公司得到全面空前发展,商店出租者、中间商、工业地产商都能进入国家富豪榜名单。
64321 เช่นเดียวกัน ประชาชนที่ร่ำรวยขึ้นก็ส่งผลให้มีการบริโภคความบันเทิงต่าง มากขึ้นเฉพาะอย่างยิ่งก็คือการบริโภคสื่อเช่น การดูทีวีและชมภาพยนตร์มากขึ้น 与此同时,大众的富裕也导致各娱乐消费业的空前发展。例如:看电视、电影人数增长。
64322 ดังนั้น คนที่รวยที่สุดในยุคนี้จึงรวมถึงเจ้าของสื่อต่าง ที่มีลักษณะ “กึ่งผูกขาด” ทั้งหลายด้วย 因此,这个时代能成为首富的人也包括“半垄断”媒体的所有者。
64323 เวลาผ่านไปประมาณ 10 ปี จนถึงปี 2551 วิกฤติซับไพร์มก็เกิดขึ้น 大约10年过去,直至2008年次贷危机(次级贷款)出现。
64325 อย่างไรก็ตาม เวลาที่ผ่านไปจากวิกฤติปี 40 โลกได้เห็นการเติบโตขึ้นอย่างมหาศาลของจีน เวียตนาม และประเทศที่เคย “ปิด” ทั้งหลาย เปิดประตูต้อนรับการลงทุนจากต่างประเทศและเข้ามาร่วมในระบบการค้าของโลกอย่างเต็มที่ 在40年危机之后,世界看到了中国、越南的空前发展,并且曾经“封锁”的国家,如今打开了国门欢迎外来投资,同时全面加入了世界贸易系统。
64326 และนั่นทำให้ความสามารถในการแข่งขันของไทยในด้านการผลิตเพื่อส่งออกด้อยลง เพราะประเทศใหม่ เหล่านั้นมีต้นทุนแรงงานที่ต่ำกว่าและมีแรงงานจำนวนมากรวมถึงมีตลาดในประเทศที่ใหญ่และกำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว ทั้งหมดนั้นทำให้การลงทุนของไทยลดลงเช่นเดียวกับการส่งออกที่โตช้าลงมาก 但由于这些新兴国家的劳动成本比较低且劳动力资源充足,同时拥有庞大且快速增长的国内市场,导致削弱了泰国制造业竞争力,使得泰国投资减少的同时出口增长速度放缓。
64327 ผลก็คือการเติบโตของ GDP ของไทยตั้งแต่หลังวิกฤติปี 2551 ลดลงอย่างต่อเนื่องจากที่โตเร็วที่สุดในอาเซียนเป็นโตช้าที่สุด ทั้งหมดนั้น ส่วนหนึ่งคงเป็นผลจากความวุ่นวายทางการเมืองของไทยเองด้วย 结果,2008年泰国次贷危机的国内生产总值持续下降,从东盟的增长最快到增长最慢。而所有的这些可能都是泰国自身政治动荡产生的结果。
64329 ผลก็คือ ธุรกิจเกี่ยวกับการบริโภคภายในประเทศเติบโตดี ยอดขายรถ บ้านและโดยเฉพาะอย่างยิ่งคอนโดเติบโตขึ้นมากเช่นเดียวกับโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟนที่ทุกคนต้องมีเพื่อที่จะรับกับสื่อทางอินเตอร์เน็ตแบบใหม่ที่กำลังเข้ามา Disrupt สื่อแบบเก่าและเรื่องอื่น อีกมากที่กำลังเกิดขึ้นทั่วโลก 因此,国内消费业务发展良好,汽车、房屋尤其是公寓套房就像每个人都必须拥有一部智能手机一样销售量急剧增长,随着新的互联网媒体涌入,破坏了旧媒体的发展和影响了世界其他地区发生的事情。
64330 การบริโภคทั้งหมดนั้นทำได้เนื่องจากการลดลงของดอกเบี้ยสู่จุดต่ำสุดและสภาพคล่องทางการเงินที่ล้นเหลือซึ่งทำให้ผู้บริโภคสามารถกู้เงินได้จำนวนมาก อัตราการเป็นหนี้ของบุคคลธรรมดาของไทยสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ 由于利率降到最低水平,普通人民群众贷款利率历史新低,另外拥有充裕的资金流动环境,所以能够允许消费者在一定范围内大量贷款。
64331 การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้าง GDP ดังกล่าวนั้นก่อให้เกิด 20 เศรษฐีใหม่ ที่มักเป็นเจ้าของธุรกิจที่ตอบสนองการบริโภคของประชาชนและการท่องเที่ยว 上述国内生产总值结构的变化产生了20位富豪,而他们是积极响应国家的公众消费业和旅游业的负责人。