ID 原文 译文
64354 บริษัทจึงได้เร่งพัฒนามาตรการต่าง เพื่อให้สอดรับกับวิถีชีวิตแบบใหม่ของผู้บริโภคอย่างรัดกุมและรอบด้านเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนและภาครัฐ เป็นมาตรการเชิงรุกด้านสุขอนามัยขั้นสูงสุด ครอบคลุมทุกมิติประกอบด้วย 5 มาตรการหลัก 34 มาตรการย่อยสำหรับลูกค้า และ 6 มาตรการเสริม 66 มาตรการย่อย สำหรับ 5 กลุ่มธุรกิจรวม 100 มาตรการ 为了紧密而全面地适应消费者的新生活方式,并给人民和政府建立信心,公司加快了各种措施的实施。最高标准的卫生措施涵盖了各个方面,包括5个主要措施,34个对于顾客的子措施和6个补充措施,及66个子措施是针对5个工作组,共100项措施
64355 โดยกลยุทธ์หลักคือการสร้าง TMG touchless society หรือสังคมไร้สัมผัส เป็นประสบการณ์ช็อปปิ้งและไลฟ์สไตล์รูปแบบใหม่ครั้งแรกในไทย 其主要策略是创建TMG非接触式社会,是泰国第一个新的购物和生活方式体验。
64356 ไม่ว่าจะเป็นบริการไร้การสัมผัส ทั้งการจอดรถ การกดลิฟต์ บริการช็อปปิ้งแบบไร้เงินสด รองรับการจ่ายผ่านแอปพลิเคชั่นของธนาคาร ทั้งพร้อมเพย์ และคิวอาร์โค้ด การจ่ายแบบ tap & go สำหรับบัตรเครดิตหรือเดบิต และมือถือบางแบรนด์ บริการอีวอลเลต เช่น ทรูมันนี่ แรบบิท ไลน์เพย์ บริการชำระผ่านแอปพลิเคชั่น เช่น อาลีเพย์ วีแชตเพย์ ฯลฯ 无接触式服务包括停车、坐电梯、无现金购物服务, 通过银行应用进行付款,包括二维码和信用卡或借记卡付款, 还有一些品牌的手机的评估服务(例如True Money,Rabbit LINE Pay)以及通过应用程序(例如AliPay,weChat等)的付款服务。
64357 ตลอดจนการคัดกรองเข้มงวด โดยการลงทะเบียนก่อนเข้าพื้นที่ศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้า โดยให้ลูกค้าลงทะเบียนผ่าน 3 ช่องทาง ได้แก่ แอปพลิเคชั่นเอ็มการ์ด, คิวอาร์โค้ด หรือไลน์ @THE MALL GROUP และการลงทะเบียนโดยบัตรประชาชนหรือพาสปอร์ตกรณีเป็นชาวต่างชาติ 在进入购物中心区域之前进行登记以及严格的筛选,让顾客通过3种渠道进行登记,即:M卡应用,二维码或LINE @THE MALL GROUP;泰国人使用身份证登记,如果是外国人,则通过护照进行登记。
64358 นอกจากนี้ ยังมีมาตรการด้านอื่น อาทิ มาตรการลดความแออัด มีการเว้นระยะห่างทางสังคมในทุกพื้นที่ รวมถึงจัดพื้นที่อำนวยความสะดวกให้กับลูกค้ากลุ่มเสี่ยง อาทิ ผู้สูงอายุ, ผู้พิการ หรือสตรีมีครรภ์ มาตรการสุขอนามัยเชิงรุก จัดให้มีระบบถ่ายเทอากาศภายในอาคารมากกว่า 10 เท่าต่อชั่วโมง (10 ACH) 此外,还有其他措施,例如:为了减少拥堵,在各个地区都设有社会隔离点。为老年人,残疾人或孕妇等高风险人群提供舒适区, 提供每小时超过10次(10 ACH)的室内通风系统服务
64359 และทำการอบฆ่าเชื้อระบบปรับอากาศส่วนกลางเป็นประจำทุกคืนด้วยรังสี UV มาตรการเฝ้าระวังติดตามพนักงานทุกคน รวมถึงพนักงานร้านค้า และพนักงานคู่ค้า ต้องมีบันทึกข้อมูลประวัติสุขภาพ รวมถึงลูกค้าและผู้เข้ามาใช้บริการทุกคน ต้องลงทะเบียนและให้ข้อมูลที่จำเป็น 并每晚通过紫外线辐射对中央空调系统进行消毒,并对所有员工采取追踪措施,这类人必须有健康记录,以及所有顾客和访客,必须登记并提供必要信息。
64360 นายณัฐพงศ์ กิจนิจชีวะ ผู้บริหารสูงสุดฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัดกล่าวเพิ่มเติมว่า ยังมีมาตรการสำหรับพนักงานขายให้ PC/BA ทุกคน ทุกแบรนด์ แสดงใบรับรองแพทย์ก่อนกลับมาปฏิบัติงาน สวมใส่หน้ากากอนามัย เฟซชีลด์ ถุงมือ ขณะปฏิบัติงาน The Mall Group Company Limited的首席运营官Natthaphong Kitnitchewa先生补充说道:有针对于PC / BA的每个员工的措施,每个人、每个品牌在恢复工作之前都要出示医疗证明。工作时需戴上口罩,面罩和手套
64361 และมีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย 2 ครั้งต่อวัน ส่วนพนักงานเคาน์เตอร์แบรนด์ เช่น แผนกบิวตี้ ฮอล จำกัดจำนวนให้บริการลูกค้าไม่เกิน 2 คนต่อเคาน์เตอร์ แผนกแฟชั่นจำกัด 1 คนต่อราวเสื้อผ้า 并有每天两次体温检测,对于品牌专柜工作人员,例如美容院的品牌专柜最多可接待2位顾客;时尚部门每个衣架限1人
64362 งดกิจกรรมเวิร์กช็อป งดให้บริการทดลองและชิมสินค้าทุกประเภท 取消工作坊活动,取消试用和品尝的所有类型服务。
64363 ส่วนสินค้าประเภทเสื้อผ้า เมื่อลูกค้าลองแล้วจะต้องนำสินค้าที่ลูกค้าทดลองมารีดอบไอน้ำอีกครั้ง เพื่อฆ่าเชื้อเบื้องต้น 至于服饰类的商品,当顾客试穿过时,必须再次熨烫,以杀死病菌