ID 原文 译文
64406 ดังนั้นคนส่วนใหญ่จึงเห็นไปในทางเดียวกันว่า ไม่ควรท้อแท้ในการทำความดีเพียงเพราะคนแย่ๆ ไม่กี่คน 所以大多数人认为不能因为极少数的坏人而停止一个这样做好事的活动。
64407 โดยล่าสุด.. ทางแอดมินเพจ “ตู้ปันสุข” ได้ออกมาโพสต์วิธีแก้ไขปัญหาคนกวาดเรียบเกลี้ยงตู้ เอาไว้ว่า.. “สำหรับท่านที่มีตู้ปันสุขแล้วเดือดร้อนจากการกระทำของคนบางส่วนที่ไร้จิตสำนึกต่อส่วนรวม ทางเพจได้รับแจ้งว่าท่านสามารถเอาตู้ปันสุขไปฝากตั้งไว้ที่ สถานีตำรวจใกล้บ้าน ในเขตรับผิดชอบของตำรวจภูธรภาค 5 ได้ 最新的“爱心分享柜”管理页面发布,为避免再出现柜子被一扫而空的的情况。“对于那些拥有分享柜并因‘恶意扫货者’抢空柜子困扰的人,该页面已收到通知,您可以将分享柜存放在离家最近的府级警察局5级责任范围内的区域。
64408 เมื่อท่านไปติดต่อที่สถานีตำรวจแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ของสถานีโทรประสานงานกับ พันตำรวจโท คทาวุฒิ หงษ์หนึ่ง โทรศัพท์ : 088-9425596 当您联系警察局时,请让警察局的工作人员与卡特瓦特·洪努警察中校协调联系,电话:088-9425596
64409 แต่เนื่องจากไม่ได้เป็นคำสั่งอย่างเป็นทางการของทาง บก.ภาค 5 ถึงทุก สภ. โดยตรง เจ้าหน้าที่ที่ท่านไปติดต่ออาจจะไม่ทราบเรื่องครับ จึงต้องรบกวนให้โทรประสานงานกับเจ้าหน้าที่ท่านนี้นะครับ ทั้งนี้การฝากตั้งตู้ที่ สภ. 但是,由于这并不是在府级警察局5级责任范围区域的正式命令,因此您联系的警员可能不知道此事,但请您务必联系警员。
64410 ก็เป็นเพียงการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนทั้งผู้ให้และผู้รับ และเพื่อป้องกันไม่ให้เหล่ามิจฉาชีพ ถือโอกาสกระทำการอันเป็นการสร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นได้ อันจะทำให้โครงการตู้ปันสุขนี้ สามารถดำเนินการต่อไปได้ในระยะยาวครับ” 因为所做的这一切都是为了向奉献者和接受者提供便利,为了防止那些不务正业的人找准时机给他人造成困扰,以及为了让共享柜活动得以长期进行。”
64411 นอกจากนี้ทางเพจยังได้เปิดตัวแผนที่สำหรับค้นหาพิกัดของ “ตู้ปันสุข” แห่งต่างๆ ทั่วประเทศไทย เพื่อให้คนที่อยากมีส่วนร่วมในการแบ่งปันอาหารได้สามารถไปเติมของตามจุดต่างๆ เหล่านั้น และยังช่วยให้คนที่ต้องการอาหารและสิ่งของจำเป็นสามารถเดินทางไปหยิบของ “ตู้ปันสุข” ได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น โดยสามารถคลิกดูพิกัดได้ที่นี่ 此外,该页面还发布了用于搜索泰国各地“爱心分享柜”地点的地图。这样,想要参与共享食物的人们可以利用地图捐赠物品,需要食物和必需品的人们也因此可以轻松便捷地去取用“爱心分享柜”中物品,可以点击这里查看坐标。
70939 เบื้องลึก พ.ร.ก.กู้เงิน1ล้านล้าน แก้ 3 วิกฤติประเทศไทย 泰国皇家法令发放1万亿贷款解决国家3项危机
70946 เอกสารฉบับนี้ของสำนักงบประมาณ ระบุชัดเจนว่า “มาตรการด้านการงบประมาณเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ หรือโควิด- 19 (COVID 19) และสถานการณ์ภัยแล้ง” โดยให้ทุกส่วนราชการปรับลดงบประมาณลง 10% ของงบประมาณรายจ่ายประจำ ปี 2563 หรือประมาณ 2 แสนล้านบาท จากวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำในปี 2563 จำนวน 2.39 ล้านล้านบาท 预算局的文件明确指出“为缓解新冠疫情和旱灾影响而出台的预算政策”通过要求所有政府机构将2020年预算削减10%或从2020年预算的2.39万亿泰铢中减少约2千亿泰铢。
70956 2. แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้กับประชาชน เกษตรกร และผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จำนวน 555,000 ล้านบาท 2. 旨在补助和扶持受新冠病毒疫情影响的人民、农民计划项目,金额为5550亿泰铢;