ID 原文 译文
58654 'โคโรน่า' พ่นพิษเศรษฐกิจไทยปี 63 เข้าขั้นวิกฤติ พาณิชย์ เร่งกู้ส่งออก 疫情下的泰国经济危机
58655 การส่งออกเป็นอีกเครื่องยนต์เศรษฐกิจหนึ่ง ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่ หรือ โควิด-19 เมื่อการส่งออกเผชิญกับปัจจัยเสี่ยงรุนแรงใหม่อย่างโรคระบาดนี้ ก็มีความน่าเป็นห่วงว่า เศรษฐกิจไทยปี 2563 จะเข้าขั้นวิกฤติหรือไม่ 出口是促进经济发展的引擎之一,如今受到了“新冠”肺炎的影响。不免令人担忧,2020年泰国是否会遇到经济危机呢?
58656 ในการประชุมวอร์รูมระหว่างกระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ทุกกรมในกระทรวงพาณิชย์ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย คณะกรรมการ กกร. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สมาพันธ์ SME สมาคมธุรกิจไทยท่องเที่ยว สมาคมโรงแรมไทย และสถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอุตสาหกรรมการผลิต 商务部与相关机构召开了会议进行战略部署。与会部门包括:商务部的所有部门、泰国商会、泰国工业联合会、泰国银行家协会、泰国国家海运委员会、泰国旅游局委员会、泰国旅游业协会、中小型企业联合会、泰国酒店协会、和中小型工业企业研究所。
58657 บุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานการประชุมฯ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์นำเสนอผลกระทบใน 4 ด้านหลัก คือ  ผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกที่เกิดจากการชะลอตัวของจีน, ผลกระทบด้าน supply chain ในภาคอุตสาหกรรม ,ผลกระทบด้านโลจิสติกส์ต่อการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารของไทย และ ผลกระทบต่อการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจการค้าในประเทศ 会议主席商务部常务秘书本亚力先生(Bunyarit Kanlayanamit)介绍了此次疫情对四个主要领域的影响,即中国经济放缓对全球经济的影响、对工业供应链的影响、物流对泰国农业和食品出口的影响,以及对泰国旅游业和贸易经济的影响。
58658 สำหรับการส่งออกนั้น ที่ประชุมเน้นไปที่การค้าขายกับประเทศจีนเป็นหลัก เนื่องจากเป็นตลาดสำคัญที่ได้รับผลกระทบโดยตรง โดยต่างเห็นว่า ในระยะสั้นมีการ disrupt จากปัญหาการขนส่งและมาตรการจำกัดต่าง ของจีน 在出口方面,由于中国市场对泰国出口具有重要地位,且中国在此次疫情中受到了巨大的冲击,会议主要就与中国的贸易问题进行了讨论。多方认为,短期来看,物流问题以及中方的各项限制措施会对泰国出口造成影响。
58659 อย่างไรก็ตาม ในระยะต่อไปน่าจะมีโอกาสในการกลับมาส่งออกสินค้าไปจีนเพิ่มขึ้นจากความต้องการสินค้าอุปโภคบริโภคของจีนที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นอย่างมากหลังจากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 คลี่คลาย ซึ่งภาครัฐควรเตรียมตัวดูจุดที่อาจเป็นปัญหาได้ เช่น คอนเทนเนอร์ขนส่งอาจไม่เพียงพอ ช่องทางการส่งออกที่อาจต้องขยายทางอากาศ การขอผ่อนผันกฎระเบียบบางอย่างกันจีนในระยะนี้ เป็นต้น 但是,预计在下一阶段,“新冠”肺炎疫情之后,中国对消费品的需求量会急剧上升,出口量将因此有所攀升,为应对这一情况,政府部门应该积极做好准备措施,以应对可能发生的各种问题,例如:货物包装的短缺、空运线路的扩张、向中国申请更加宽松的政策等等。
58660 สำหรับผลการประชุมจะนำเสนอต่อนายจุริทร์ ลักษณะวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ พิจารณาต่อไป เนื่องจากหลายมาตรการจำเป็นต้องมีการทำงานแบบบูรณาการกับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง และน่าจะมีการประชุมวอร์รูมอีกเป็นระยะ เพื่อติดตามความเปลี่ยนแปลงและเสนอความเห็นเพิ่มเติม 鉴于许多措施需与其他有关机构进行合作,会议结果将提交给副首相兼商务大臣朱力先生(Jurin Laksanawisit)进一步审查。除此之外,各部门应该定期召开会议进行战略部署,以把握形势变化并提供解决对策。
58661 ทั้งนี้ สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) ได้ทำรายงานผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 ต่อการท่องเที่ยวและการส่งออกของไทย ระบุว่า สถานการณ์ระบาดของไวรัสโควิด-19 เทียบกับการเกิดโรคระบาดซาร์สในอดีต ปี 2545-2546 พบว่า ในช่วงนั้นกระทบท่องเที่ยวแต่ไม่กระทบต่อการส่งออกของไทย 贸易战略政策规划办公室已对“新冠”肺炎对泰国旅游和出口造成的影响做出了报告。该报告将此次的新型冠状病毒与2001-2002年的SARS病毒相比较发现,在SARS病毒期间,泰国的旅游业受到了打击,但并未影响泰国的出口。
58662 เศรษฐกิจโลก เศรษฐกิจจีน และเศรษฐกิจไทยยังขยายตัวได้ดี โดยมีปัจจัยการจากการขยายตัวของการลงทุน การบริโภคภาคเอกชนและการส่งออก 在投资,私人消费和出口的增长刺激下,世界经济,中国经济,泰国经济仍处于良好的发展态势中。
58663 สำหรับผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรม ซึ่งจะได้รับจากการชะลอตัวของภาคการผลิตจีน ที่จะส่งผลกระทบต่อระบบห่วงโซ่อุปทานของโลก โดยเฉพาะอุตสาหกรรมรถยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์เทคโนโลยีชั้นสูง 中国制造业的放缓将对工业部门产生影响,进而影响到全球供应链系统,特别是汽车行业,电子行业以及高新技术产业。