ID 原文 译文
60541 สำหรับท่าอากาศยานที่ได้รับความนิยมจากสายการบิน กลับมาเปิดให้บริการค่อนข้างมาก ส่วนใหญ่เป็นท่าอากาศยานในหัวเมืองหลักที่สามารถเชื่อมต่อการเดินทางไปจังหวัดใกล้เคียงได้อย่างสะดวก อาทิ นครศรีธรรมราช อุดรธานี เป็นต้น ซึ่งผู้โดยสารที่เดินทางส่วนใหญ่ เป็นการเดินทางเฉพาะจำเป็น ยังไม่ใช่เพื่อการท่องเที่ยว 对于最受欢迎的机场,现已开放了许多服务,大部分位于主要城市的机场都已开通可以飞往洛坤府,乌隆他尼等临近府的航线,至于乘客出行大多是必要的出行,而不是为了旅游。
60542 นายทวี กล่าวว่า ทย.ยกระดับมาตรการควบคุมโรคภายในท่าอากาศยานที่เปิดให้บริการทั้งหมด เช่น เพิ่มมาตรการฆ่าเชื้อโรคที่สายพานลำเลียงกระเป๋า พร้อมทั้งขอความร่วมมือไปปยังสายการบินต่างๆ จัดทำที่กั้นระหว่างพนักงานและผู้โดยสาร บริเวณเคาน์เตอร์เช็คอิน Thawee先生说到,民航局已加强了机场病毒防控措施,例如增加了在行李传送带上的消毒措施,要求各航空公司共同合作在值机柜台建立工作人员和乘客之间的隔离屏障。
60543 นอกจากนี้ ยังคงมาตรการเว้นระยะห่างระหว่างที่นั่ง และตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายตามมาตรฐานสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ไม่เกิน 37.3 องศา 除此以外保持座位间的间隔以及根据泰国民航局的标准(体温不超过37.3度)来检查乘客体温。
60544 ร.ท.สัมพันธ์ ขุทรานนท์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานดอนเมือง บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า คาดว่าช่วงวันหยุดยาวต้นเดือน พ.ค.นี้ จะมีประชาชนเข้ามาใช้บริการเดินทางทางอากาศจำนวนมาก โดยเฉพาะคนที่มีความต้องการเดินทางไปต่างจังหวัดผ่านสายการบินต้นทุนต่ำ (โลว์คอส์ต) ที่กลับมาให้บริการแล้ว เนื่องจากปัจจุบันการเดินทางโดยสารสาธารณะข้ามจังหวัดในระบบอื่น ยังถูกจำกัดด้วย พ.ร.ก.ฉุกเฉิน 泰国机场有限公司廊曼机场的总监Samphanthanon表示,由于当前的条件限制,其他的交通工具限行,预计在五月初的长假期间,会有很多人选择航空出行服务,尤其是那些希望通过廉航前往外府的乘客。
60545 โดยเบื้องต้นคาดว่าจะมีประชาชนเข้ามาใช้บริการสนามบินมากขึ้นจากช่วงก่อนหน้านี้ราว 4 เท่า หรือประมาณ 4 พันคนต่อวัน 预计选择航空服务的乘客人数将是之前的4倍,也就是每日将接待大约4千人次而现在每天接待仅有1千人次。
60546 จากปัจจุบันที่ใช้บริการ 1 พันคนต่อวัน โดยตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.นี้ เป็นต้นไป จะมีเที่ยวบินในประเทศเปิดให้บริการ 90 เที่ยวบินต่อวัน แต่เมื่อเทียบกับปริมาณผู้โดยสารช่วงก่อนเกิดโควิด -19 จำนวน 1 แสนคนต่อวัน ยังถือว่าผู้โดยสารมีปริมาณไม่มาก และสนามบินสามารถดูแลความปลอดภัยได้อย่างทั่วถึง 从5月1日开始,国内航班每天将有90班次,但与COVID-19爆发前客流量10万人次相比,这不算多,机场还能够全面照顾好乘客的安全。
60547 อย่างไรก็ดี ท่าอากาศยานดอนเมืองได้วางมาตรการคัดกรองความปลอดภัยโควิด -19 ไว้อย่างเข้มข้น 不管怎么样,廊曼机场已经实施了严格的安全检查措施。
60548 โดยประชาชนทุกคนที่จะเดินทางเข้ามายังภายในอาคารผู้โดยสาร จะสามารถเดินผ่านเข้าอาคารเพียง 2 จุด คือ บริเวณประตู 10 และ14 所有乘客进入机场的入口只有两个,分别是10号门和14号门。
60549 นอกจากนี้ ทุกคนจะต้องสวมหน้ากากอนามัย และถูกตรวจวัดอุณหภูมิ ทั้งคนที่มาส่ง และผู้โดยสาร หากไม่สวมหน้ากากอนามัยจะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้ามาภายในอาคารโดยเด็ดขาด และหากมีไข้ก็จะไม่อนุญาตให้เข้าอาคารเช่นกัน 除此之外,所有人员必须戴口罩和测量体温,如果不佩戴口罩或者发烧则不得进入机场。
60550 นอกจากนี้ เมื่อผู้โดยสารผ่านประตูเข้ามายังภายในท่าอากาศยานแล้วจะต้องเข้าสู่ขบวนการเช็คอิน ซึ่ ทอท.ได้ทำการตีเส้นการเว้นระยะห่างระหว่างรอออกบัตรโดยสารไว้ จากนั้นก็เข้าสู่ขบวนการตรวจเอ็กซ์เรย์ ยังคงต้องเว้นระยะห่างเช่นกัน รวมไปถึงการยืนรอบริเวณงวงช้างเพื่อเข้าสู่ตัวเครื่องบิน 除此之外,乘客从入口进入机场后务必保持一定距离办理登机手续,之后进入安检和登机通道时也必须保持一定距离。