ID 原文 译文
64250 ข้อดี คือ อ่านค่าอุณหภูมิได้รวดเร็วเหมาะสมกับการคัดกรองคนจำนวนมาก ข้อควรระวัง คือ การปนเปื้อนและติดเชื้อจากทางหูกรณีไม่เปลี่ยนปลอกหุ้ม 优点:用时短,读数快,适合筛查大量人群,但需注意耳道的感染。
64251 เครื่องวัดอุณหภูมิทางหน้าผาก เป็นเครื่องที่พัฒนามาเพื่อลดโอกาสในการติดเชื้อของเครื่องวัดอุณหภูมิในช่องหู แต่ยังคงวัดอุณหภูมิได้อย่างรวดเร็ว เพื่อใช้ในการคัดกรองผู้ป่วยจำนวนมาก มีหน้าจอแสดงผลเป็นแบบตัวเลข บริเวณปลายมีเซ็นเซอร์วัดรังสีอินฟราเรดที่ผิวหนัง โดยเครื่องมือได้ออกแบบให้วัดที่บริเวณหน้าผาก 额温枪,额头体温计是为了防止耳道感染进一步的升级的产品。通过红外线传感器测量人体温度,测量速度极快,并且拥有数字显示屏,适用于筛查大量人群。只要将其放置在额头处,即可测量。
64252 ข้อดี คือ อ่านค่าอุณหภูมิได้รวดเร็วเหมาะสมกับการคัดกรองคนจำนวนมาก 优点:测量速度快,利于筛查大量人群。
64253 ข้อควรระวัง คือ การวัดที่บริเวณอื่น เช่น ช่องหู บริเวณฝ่ามือ เป็นต้น อาจทำให้การวัดผิดพลาด และโหมดการวัดของเครื่องที่อาจใช้ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ รวมถึงระยะการวัดที่ห่างเกินไปทำให้การวัดผิดพลาดได้ 但除了额头以外区域,例如:耳道,手心等区域的测量结果可能会有一定误差。使用额温枪时使用不规范也会导致测量结果存在误差,导致体温测量不准确。
64254 เพื่อให้เครื่องมือมีประสิทธิภาพในการคัดกรองสูงสุด โดยเฉพาะเครื่องวัดอุณหภูมิทางหน้าผากและในช่องหู ควรดำเนินการตามคู่มือการใช้งานอย่างเคร่งครัด และมีการตรวจสอบค่าประจำปี จากผู้เชี่ยวชาญในอุปกรณ์และเครื่องมือนั้น ซึ่งกองวิศวกรรมการแพทย์เป็นหนึ่งในหน่วยงานทีมีบริการทดสอบตรวจสอบเครื่องมือและให้บริการแก่ประชาชนทั่วไป 为了最高效地进行筛查,在使用额温枪和耳温枪时,必须严格的按照使用说明进行操作,并且每年需要定期检修。医学工程部可以提供相关的检测和维修。
64255 ทั้งนี้ รศ.ดร.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊คเพจ อ๋อ มันเป็นแบบนี้นี่เอง by อาจารย์เจษฎ์ โดยแสดงความคิดเห็นถึงเรื่องประชาชนใช้เครื่องวัดอุณหภูมิสำหรับอุตสาหกรรมมาวัดไข้ ว่า หลังจากเห็นหลายหน่วยงาน ห้างร้าน เอาเครื่องอินฟราเรดเทอร์โมสแกน สำหรับใช้งานกับอุตสาหกรรม มาใช้วัดอุณหภูมิคนที่เข้าในห้างหรือในบริษัทตัวเอง ว่าเป็นไข้หรือเปล่านั้น ถือว่าไม่มีความเหมาะสมในการใช้งาน 朱拉隆功大学理学院Jesada Denduangboraphan副教授在facebook(脸书)行看到很多有些企业和商场用验温枪当作额头体温计来筛查发热人群这一现象,表述了自己的看法:验温枪和体温计不可混为一谈。
64256 “จะเห็นว่าช่วงการวัดอุณหภูมิมันกว้างมาก (-50 ถึง 380 องศาเซลเซียส) สำหรับพื้นผิววัสดุหลากหลายชนิด ไม่ได้ถูกตั้งมาให้วัดเฉพาะอุณหภูมิจากพื้นผิวของร่างกายมนุษย์ ส่วนค่าความแม่นยำนั้น ก็มีช่วงกว้างมากถึง บวกลบ 1.5 องศาเซลเซียส ไม่ได้มีความแม่นยำเพียงพอที่จะแยกแยะระหว่างคนที่เป็นไข้อ่อนๆ หรือไม่เป็นไข้” 显而易见,验温枪的测量范围极广(-50 - 380摄氏度)适用于各种材料表面温度的测量,并非只能测量人体温度,所以测量准确性就很难把握,其误差范围最高为正负1.5℃,不够准确区分轻度发烧患者和不发烧人群。
64257 ดังนั้น จะเห็นว่า เครื่องอินฟราเรดเทอร์โมมิเตอร์แบบนี้ ไม่ได้เหมาะสมที่จะมาใช้วัดอุณหภูมิมนุษย์ และจะทำให้เกิดความผิดพลาดในการคัดแยกคนที่เป็นไข้เข้าสู่อาคาร 所以像这样的红外测温仪,并不适用于人体温度的测量,不能准确地辨认出发热人员,甚至造成公司人员感染。
64259 เมื่อรู้จักประเภทเครื่องวัดอุณหภูมิและหลักการในการใช้แล้ว คำถามสำคัญที่จะตามมาคือ เครื่องวัดอุณหภูมิทั้ง 4 ประเภทนี้สามารถหาซื้อได้ที่ไหนบ้าง 当你了解了体温计的种类和使用方法后,紧接着的重要问题就是,以上4种体温计可以在哪些地方购买到呢?
64260 ส่วนใหญ่แล้วเครื่องวัดอุณหภูมินั้นสามารถหาซื้อได้ตามร้านขายเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ที่น่าเชื่อถือได้ หากใครจะสั่งทางออนไลน์ต้องดูความน่าเชื่อถือของร้านด้วยเช่นกัน 大多的体温计是可以在药店或医疗器械商店购买,品质可以信赖,假如在线购买的话,需要重点查看商家的质检证明以及店铺信誉。