ID 原文 译文
64317 หุ้นของผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือเติบโตขึ้นมหาศาล เจ้าของบริษัทกลายเป็นคนรวยที่สุดในประเทศในชั่วเวลา “ข้ามคืน” 在手机用户持大幅度升值的同时,公司经营者也会在短期“跨夜”间成为国家首富。
64318 ในเวลาใกล้เคียงกัน ร้านค้าปลีกสมัยใหม่ที่เป็นเครือข่ายซึ่งเริ่มเข้ามาในประเทศก่อนหน้าวิกฤติเล็กน้อยนั้น หลังจากวิกฤติผ่านพ้นไปก็เริ่มขยายตัวอย่างรวดเร็ว จากไม่กี่สาขาและขยายตัวอย่างช้า ก็เริ่มเติบโตอย่างรวดเร็วตามการเติบโตของ GDP ที่เริ่มฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว 同一时间,在遭遇经济危机之前进入泰国的现代连锁零售商,在危机过后由几个分支逐渐扩展,之后随着国内生产总值(GDP)快速恢复而得到发展。
64319 อานิสงค์จากการเติบโตของการลงทุนจากต่างประเทศที่เน้นการผลิตเพื่อส่งออกที่ประเทศไทยมีความได้เปรียบเพราะค่าแรงที่ถูกและค่าเงินบาทที่ค่อนข้างอ่อนเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐ ในเวลานั้น ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันด้านการผลิตที่ไม่แพ้ใครแม้แต่จีน ไม่ต้องพูดถึงเวียตนามหรือประเทศ “ชายขอบ” ทั้งหลาย 当时泰国的生产竞争力不亚于包括中国在内的任何一国,更不用说越南或其他“边缘”国家,同时国外投资的增长也为其繁荣带来了优势,如报酬低、相较于美元比较处于弱势的泰铢。
64320 การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วนั้นส่งผลให้เกิดการขยายตัวของเมืองอย่างรวดเร็ว ความต้องการที่อยู่อาศัยทำให้บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เติบโตอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนในทุกด้าน คนที่ทำห้างร้านให้เช่า คนทำบ้านขาย และแม้แต่คนทำนิคมอุตสาหกรรมต่างก็เข้าไปอยู่ในรายชื่อของคนรวยที่สุดในประเทศ 经济的快速增长导致城市的快速扩张,住房需求的增加使房地产公司得到全面空前发展,商店出租者、中间商、工业地产商都能进入国家富豪榜名单。
64321 เช่นเดียวกัน ประชาชนที่ร่ำรวยขึ้นก็ส่งผลให้มีการบริโภคความบันเทิงต่าง มากขึ้นเฉพาะอย่างยิ่งก็คือการบริโภคสื่อเช่น การดูทีวีและชมภาพยนตร์มากขึ้น 与此同时,大众的富裕也导致各娱乐消费业的空前发展。例如:看电视、电影人数增长。
64322 ดังนั้น คนที่รวยที่สุดในยุคนี้จึงรวมถึงเจ้าของสื่อต่าง ที่มีลักษณะ “กึ่งผูกขาด” ทั้งหลายด้วย 因此,这个时代能成为首富的人也包括“半垄断”媒体的所有者。
64323 เวลาผ่านไปประมาณ 10 ปี จนถึงปี 2551 วิกฤติซับไพร์มก็เกิดขึ้น 大约10年过去,直至2008年次贷危机(次级贷款)出现。
64325 อย่างไรก็ตาม เวลาที่ผ่านไปจากวิกฤติปี 40 โลกได้เห็นการเติบโตขึ้นอย่างมหาศาลของจีน เวียตนาม และประเทศที่เคย “ปิด” ทั้งหลาย เปิดประตูต้อนรับการลงทุนจากต่างประเทศและเข้ามาร่วมในระบบการค้าของโลกอย่างเต็มที่ 在40年危机之后,世界看到了中国、越南的空前发展,并且曾经“封锁”的国家,如今打开了国门欢迎外来投资,同时全面加入了世界贸易系统。
64326 และนั่นทำให้ความสามารถในการแข่งขันของไทยในด้านการผลิตเพื่อส่งออกด้อยลง เพราะประเทศใหม่ เหล่านั้นมีต้นทุนแรงงานที่ต่ำกว่าและมีแรงงานจำนวนมากรวมถึงมีตลาดในประเทศที่ใหญ่และกำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว ทั้งหมดนั้นทำให้การลงทุนของไทยลดลงเช่นเดียวกับการส่งออกที่โตช้าลงมาก 但由于这些新兴国家的劳动成本比较低且劳动力资源充足,同时拥有庞大且快速增长的国内市场,导致削弱了泰国制造业竞争力,使得泰国投资减少的同时出口增长速度放缓。
64327 ผลก็คือการเติบโตของ GDP ของไทยตั้งแต่หลังวิกฤติปี 2551 ลดลงอย่างต่อเนื่องจากที่โตเร็วที่สุดในอาเซียนเป็นโตช้าที่สุด ทั้งหมดนั้น ส่วนหนึ่งคงเป็นผลจากความวุ่นวายทางการเมืองของไทยเองด้วย 结果,2008年泰国次贷危机的国内生产总值持续下降,从东盟的增长最快到增长最慢。而所有的这些可能都是泰国自身政治动荡产生的结果。